Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

The Monster High campaign in the US is giving a Lagoona swimsuit for viewing the MH video clip. If you live in the US go HERE

 
                                                                             If you are not from the US you will need a proxy. Try: http://webwarper.net/ww/ or http://www.dontfilter.us/


Go here: http://www.stardoll.com/en/cinema/?id=230This may not work for you (just yet). I had to view the ENTIRE video clip to get the suit. That is not possible with web proxies. You can find US manual proxies HERE Since I live in the US it is not possible for me to test any for you. Sometimes it's best to wait a bit, then you may only have to view the page.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου