Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Free another simple dress!

If you are from England, go to stardollTV.
1.If not, use a proxy like goproxing.com
2. Paste www.stardoll.com/en/stardolltv/simple.php  into the URL bar.
3. Click OK, or hit enter.
4. Log in to Stardoll.
5. Leave the proxy server(it will appear in your suite)

xoxo Penny

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου